Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij
Teamsport.pl

Regulamin zakupów w sklepie internetowym teamsport.pl

§ 1

Regulacje Wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego teamsport.pl, którego właścicielem jest Teamsport Polska Sp. z o.o. Ul. Kielecka 41A/8, 02-530 Warszawa ,NIP 5213841358, Regon 381428725, KRS 0000750562. Adres do korespondencji 59-220 Legnica, ul. Poznańska 39B. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie teamsport.pl

§ 2 

Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym teamsport.pl.

2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie teamsport.pl w zakładce Regulamin.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym TEAMSPORT POLSKA a  dalej zwanym, jako Sprzedawca

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

§ 3 

Zasady zakresu działalności

Sklep internetowy umożliwia dokonanie zakupu produktów. Każdy towar posiada indywidualne oznaczenie. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, strukturze materiałowej z którego jest wykonany. Ceny towarów są podane w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT. Zamieszczone na stronie ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego,

§ 4

Wymagania techniczne

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem teamsport.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Safari bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej.

§ 5

Formy płatności

1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:

1.1 Poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym z dowolnego banku, Paypal za pośrednictwem serwisu T-Pay)

1.2 Gotówką – płatność przy odbiorze – do rąk pracownika firmy spedycyjnej przy odbiorze towaru, do rąk pracownika firmy kurierskiej.

1.3 Przelewem tradycyjnym na konto. Istnieje wtedy możliwość odbioru osobistego lub wysyłki kurierem.

§ 6

Zasady zawarcia umów i realizacja

1. Zakupy w sklepie internetowym teamsport.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i określenia formy płatności oraz przesłanie zamówienia.

2. W celu zakupu produktu dostępnego na stronie internetowej teamsport.pl Zamawiający wybiera pozycje do koszyka.

3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzone drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Teamsport Polska Sp. z o.o.

4. Przyjęcie zamówienia nie zawsze oznacza automatyczne przyjęcie go do realizacji. Dokładamy wszelkich starań żeby zamówione towary były wysyłane do klienta w ciągu 4 dni roboczych, jednak nie możemy wykluczyć sytuacji, w której dany produkt może być niedostępny w obecnej chwili. W tej sytuacji nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia alternatywnego terminu dostawy ew. zaproponowania zamiennika o podobnych parametrach technicznych i wzornictwie. W przypadku braku zgody na zamiennik zamówienie zostanie anulowane w całości lub częściowo.

5. Zamówienie jest realizowane do 14 dni roboczych po zawarciu umowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym sobót i niedziel.

6. Teamsport Polska Sp. z o.o. prowadzący sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

7. Ceny przy produktach nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Zamawiającego i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Zamawiającego. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Zamawiającego.

8. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

9. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie na swój koszt, w stanie nieużywanym, w oryginalnym opakowaniu, z metkami oraz załączonym dokumentem zakupu. Teamsport Polska Sp. z o.o. zwraca należność za rzeczy zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego.

10. Nie odbierane są paczki za pobraniem. Wszelkie zwroty należy wysyłać na adres: Teamsport Polska Sp. z o.o.  ul. Poznańska 39B, 59-220 Legnica.

11. Towar brandowany indywidualnie na życzenie kupującego (napisy, logo, numery itp.) nie podlega zwrotowi.

12. Formularz zwrotu dostępny jest pod linkiem: FORMULARZ ZWROTU

§ 7

Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady powstałe bądź ujawnione w okresie 2 lat od jego wydania Zamawiającemu.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Teamsport Polska Sp. z o.o.. Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem reklamacji na adres: Teamsport Polska Sp. z o.o.  ul. Poznańska 39B, 59-220 Legnica.

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

4. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

5. Zamawiający ma również możliwość skorzystania z pozasądowych rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

6. Formularz reklamacji dostępny jest pod linkiem: FORMULARZ REKLAMACJI

§ 8

Ochrona danych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Zamawiających. Podane przez Zamawiającego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Dane osobowe Zamawiającego chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres [email protected]

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Firma zastrzega sobie prawo do:

1.1 wolno rynkowej zmiany cen ze skutkiem od chwili dokonania zmiany;

1.2 zmiany oferty sklepu internetowego teamsport.pl;

1.3 w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji części zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia na teamsport.pl i stanowi integralną część zawieranej z Zamawiającym umowy.

3. Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

4